I Svenska Celiakiförbundets stadgar regleras bl.a. vad som gäller för ändamål, styrelse, årsmöte och medlemskap inom vår organisation.


Nuvarande stadgar:

Förbundsstadgar

Stadgar länsförening SCF pdf
Stadgar länsförening SCF word
Stadgar lokalförening SCF
 pdf
Stadgar lokalförening SCF word

Just nu pågår en stadgeöversyn inom Svenska Celiakiförbundet. Beslut om stadgarna ska fattas vid förbundsstämman i maj 2017, samt vid stämman 2018. Läs mer om stadgerevisionen här.