I Svenska Celiakiförbundets stadgar regleras bl.a. vad som gäller för ändamål, styrelse, årsmöte och medlemskap inom vår organisation.

Nuvarande stadgar:

Förbundsstadgar

Normalstadgar för celiakiförening pdf
Normalstadgar-för-celiakiförening word

Normalstadgar för distriktsförening pdf
Normalstadgar-för-distriktsförening word