I Svenska Celiakiförbundets stadgar regleras bl.a. vad som gäller för ändamål, styrelse, årsmöte och medlemskap inom vår organisation.

Nuvarande stadgar:

Förbundsstadgar

Normalstadgar för celiakiförening pdf
Normalstadgar-för-celiakiförening word

Normalstadgar för distriktsförening pdf
Normalstadgar-för-distriktsförening word

På 2018 års förbundsstämma så antogs SCF:s nya stadgar, dvs nya förbundsstadgar och nya normalstadgar för celiakiföreningar och distriktsföreningar. Det innebär att läns- och lokalföreningar framöver blir ”Celiakiföreningar”, med undantag av Västra Götalands och Skånes länsföreningar som blir distriktsföreningar, eftersom de har flera celiakiföreningar under sig.
Normalstadgarna för celiakiföreningarna och distriktsföreningarna måste dock antas av föreningarna på deras nästa årsmöte.

Förbundsstadgarnas § 12 Övergångsbestämmelser lyder:
När dessa stadgar träder i kraft blir samtliga aktiva läns- och lokalföreningar inom Svenska Celiakiförbundet Celiakiföreningar som tillhör Förbundet. De Länsföreningar som har anslutna aktiva lokalföreningar övergår vid närmaste årsskifte efter det att stadgarna fastställts till att vara distriktsföreningar.

Stadgar länsförening SCF pdf
Stadgar länsförening SCF word
Stadgar lokalförening SCF
 pdf
Stadgar lokalförening SCF word