Livsmedelsanvisning för barn

Barn upp till 16 år har enligt lag rätt till ett begränsat bassortiment av subventionerade glutenfria specialprodukter genom en så kallad livsmedelsanvisning. Livsmedelsanvisning fungerar ungefär som när du får ett vanligt recept utskrivet. Anvisningen av specialprodukter ska ske av läkare med speciell behörighet. Du får sedan hämta ut de glutenfria livsmedlen genom apoteket eller på annat sätt. Du får hämta ut produkter för högst 90 dagar åt gången, och betalar en egenavgift på 120 kronor varje gång.

Under senare år har de olika regionerna (tidigare landsting) fattat beslut som gör att den lagstadgade livsmedelsanvisningen i praktiken är väldigt olika, beroende på var du bor. Kontakta gärna Svenska Celiakiförbundet om du har frågor om livsmedelsanvisningen, och om det inte verkar fungera som det är tänkt.

Du kan läsa mer om vilka glutenfria produkter som kan förskrivas hos Läkemedelsverket.

Merkostnadsersättning för unga och vuxna

Vid 16 års ålder upphör livsmedelsanvisningen och bostadsorten blir avgörande för om något ekonomiskt stöd, så kallad merkostnadsersättning utgår. I många regioner utgår ingen merkostnadsersättning alls. I några regioner finns dock olika former av subventioner eller bidrag – dessa ser olika ut i storlek och gäller olika åldersgrupper beroende på var du bor.

Kontakta din region för att få veta vilka regler som gäller där du bor.
En dietist som arbetar för regionen ska känna till om du eventuellt kan ha rätt till någon ersättning eller subvention.

Konsumentverket

Myndigheten gjorde fram till och med 2019 merkostnadsuträkningar på hur mycket mer ett hushåll beräknas betala för en glutenfri basmatsedel. Viktigt att tänka på är dock att dessa beräkningar inte visar på hela merkostnaden för den som måste äta glutenfri kost. Beräkningarna återupptogs 2022, men det är fortfarande bara en liten del av merkostnaden som beräkningarna omfattar. Merkostnaden är högre än vad Konsumentverkets beräkningar visar.
Konsumentverkets beräkningar

Besök gärna vårt produktregister för tips på glutenfria produkter. Registret hittar du här 

För en person med celiaki är maten, den glutenfria kosten, medicinen. Att äta en glutenfri kost är dyrt. Svenska Celiakiförbundet menar att alla personer med celiaki borde ha rätt till subventionerad glutenfri kost när den är utskriven av sjukvården.

Rätt till subvention för alla med celiaki, oavsett ålder eller var man bor i landet, skulle kompensera för de extra kostnader som man har när man har celiaki och är tvungen att äta en glutenfri kost för att kunna vara frisk.

Har du fler frågor om livsmedelsanvisning och subvention och merkostnadsersättning får du gärna kontakta vår ombudsman via mejl [email protected]