Svenska Celiakiförbundet licensierar ut symbolen Överkorsade axet till de producenter som uppfyller särskilt ställda krav för glutenfri tillverkning. Symbolen är internationell och kan användas på de glutenfria livsmedel som är framtagna enligt våra krav.

Med symbolen blir det lättare för konsumenten att identifiera säkra glutenfria produkter i matbutikens utbud. Som producent visar ni att ni tar ansvar över produktionen av glutenfria produkter och att ni ser kundgruppen som en viktig konsumentgrupp.

I en tidigare undersökning som förbundet genomfört bland våra medlemmar kände 95 procent till symbolen och 80 procent uppgav att symbolen hjälpte dem och andra i sin omgivning att hitta de glutenfria produkterna.

Reglerna för hur märkningen ska skötas har tagits fram och regleras av samlingsorganet för 35 europeiska celiakiförbund, Association Of European Coeliac Societies (AOECS). Det gör att reglerna är likadana för alla dessa länder. Det innebär att exempelvis en holländsk matproducent kan licensiera sin produkt i Nederländerna och sedan sälja den med samma symbol i alla dessa europeiska länder.

Besök gärna vårt produktregister för tips på glutenfria produkter. Registret hittar du här 

För mer information kontakta:

[email protected]

Generalsekreterare Magnus Filipsson

076-677 76 90