Här finns viktig information till dig som går i skolan, eller som har barn i skola eller förskola.

Allt material finns tillgängligt som PDF-filer som du kan ladda ner eller skriva ut. Längst ner på sidan finns bilder som tar dig direkt till materialet.

Om du har problem som inte avhjälps med materialet nedan är du välkommen att maila [email protected] för vidare hjälp.

Material från Svenska Celiakiförbundet

I broschyrerna Celiaki i förskolan och Celiaki i skolan finns det enkel information om vad celiaki är. Broschyren innehåller vad personal i skolan respektive skolan kan tänka på för att barn med celiaki ska kunna inkluderas på ett bra och säkert sätt.

Materialet Till dig som jobbar på café eller restaurang är en stor plansch som kan sättas upp i köket.  Den har enkla tips för att kunna tillaga säker glutenfri mat. Broschyren Passar till alla sorters kök, skolkök, förskolekök och andra platser där glutenfri mat lagas.

Broschyren Mjölk som mjölk – eller? förklarar på ett enkelt sätt skillnaden mellan laktosintolerans och komjölksproteinallergi.

Webbformuläret www.anmälmaten.nu är ett verktyg som fylls i när du eller ditt barn blivit serverad mat som inte är glutenfri, på förskolan, i skolan eller på annan plats. Trots att du sagt till att du eller ditt barn har celiaki och inte kan äta gluten utan att bli sjuk. Det som skrivs in i formuläret skickas direkt till den berörda kommunen som då kan starta en utredning om vad som gått fel.

Glutenpodden är en produktion från Svenska Celiakiförbundet där ombudsman Linus Engqvist Richert och glutenfria foodien Smilla Luuk (som själv har celiaki) tillsammans med olika gäster diskuterar allt möjligt om livet med celiaki. Podden är relevant för både barn och vuxna och rekommenderas varmt.

Material från andra aktörer

Materialet Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola är framställt av Kost & Näring, som är en branschorganisation inom fackförbundet Ledarna. Medlemmar är kostchefer, måltidschefer och andra som planerar, leder och utvecklar de svenska offentliga måltidsverksamheterna.

Vid diagnosticerad celiaki rekommenderas undantag från regeln om förnyelse av läkarintyg, då detta är en livslång, kronisk sjukdom. (står det på sidan 42)

Enligt rekommendationerna bör alltså kravet på att visa upp nya läkarintyg för att få sin specialkost inte gälla de barn som har celiaki. Ett intyg bör räcka, då sjukdomen inte går över, till skillnad från vissa matallergier.

 

Material från ungdomsförbundet SCUF: www.scuf.se/glutenfritt/informationsmaterial/ 

 


 

informationsmaterial

Celiaki i förskolan

informationsmaterial

Celiaki i förskolan

specialkost

Nationella rekommendationer för specialkost m.m.

 

 

 

 

 

 

 

informationsmaterial

Till dig som lagar       glutenfri mat

Glutenpodden

Glutenpodden

informationsmaterial
Mjölk som mjölk -eller?