Som medlem i Svenska Celiakiförbundet bidrar du till samhällspåverkan, opinionsbildning och att öka kunskapen och förståelsen om celiaki. Tillsammans arbetar vi för att våra medlemmar ska ha samma levnadsvillkor som andra, inga inskränkningar i liv och valmöjligheter.

Som medlem får du:

  • Tillgång till vår medlemsapp där du bland annat hittar ditt digitala medlemskort, översättningskort på 40 olika språk, Fråga Dietisten och  CeliakiForum för 2 år bakåt. Inbjudan kommer ungefär 7 dagar efter din anmälan.
  • Du får vår prisbelönta medlemstidning CeliakiForum i brevlådan.
  • Möjlighet att få hjälp av vår ombudsman.
  • Tillgång till översättningskort på 40 olika språk
  • Möjlighet att ställa frågor till vår dietist
  • Möjlighet att engagera dig lokalt i din celiakiförening med aktiviteter och erfarenhetsutbyte
  • Rabatt på boken Ingredienslexikon. Som medlem betalar du endast 175 kr jämfört med 240 kr för icke medlemmar

När du anmäler dig som medlem i Celiakiförbundet, blir du med automatik medlem i en lokal celiakiförening där du bor. Du hittar föreningarna här.

Medlemsappen fungerar först när medlemsavgiften är inläst i medlemsregistret vilket kan ta upp till en vecka.

Bli medlem

  • Medlemskap kostar 300 kr/kalenderår. Anmäler du dig som medlem till och med 30 september 2021 gäller ditt medlemskap till 31/12 2021. Anmäler du dig som medlem 1 okt-31 dec, gäller medlemskapet till 31/12 2022. Är medlemmen under 18 år, ange hens personuppgifter och vårdnadshavarens kontaktuppgifter.
  • Du kan i efterhand lägga till familjemedlemmar för 50kr/medlem. Familjemedlem ska vara folkbokförd på samma adress som huvudmedlem. Mejla [email protected] för att lägga till familjemedlem eller vänta tills huvudmedlemmen fått inbjudan till medlemsappen där ni kan lägga till familjemedlem.
  • Du som är 0-29 år kan även bli medlem i Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF). Då kan du bland annat delta på läger och medlemsträffar för barn och unga. Du hittar SCUF:s hemsida här.

Om du har frågor om medlemskap är du välkommen att kontakta kansliet på [email protected]. Om du stöter på några problem när du fyller i formuläret, mejla dina uppgifter till [email protected] istället så registrerar vi dig manuellt.

Ångerrätt
Din ångerrätt gäller under 14 dagar. När du kontaktar oss måste det tydligt framgå att du ångrar dig. Ångerrätten börjar löpa från den dagen du betalade för ditt medlemskap. Om du utnyttjar din ångerrätt inom dessa 14 dagar så har du rätt att få tillbaka hela din medlemsavgift. Efter att ångerrätten har löpt ut kan du säga upp ditt medlemskap men utan återbetalning av medlemsavgiften.

Återbetalning
Ifall du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka din medlemsavgift inom 30 dagar från att vi mottog meddelandet om att du ångrat dig.