Som medlem i Svenska Celiakiförbundet bidrar du till samhällspåverkan, opinionsbildning och att öka kunskapen och förståelsen om celiaki. Tillsammans arbetar vi för att våra medlemmar ska ha samma levnadsvillkor som andra, inga inskränkningar i liv och valmöjligheter.

Som medlem får du:

 • Tillgång till vår medlemsapp där du bland annat hittar ditt digitala medlemskort, översättningskort på 40 olika språk, Fråga Dietisten, diverse medlemserbjudanden och  CeliakiForum för 2 år bakåt. Inbjudan kommer via mejl och sms så snart din medlemsavgift är betald.
 • Du får vår prisbelönta medlemstidning CeliakiForum i brevlådan eller så väljer du att läsa din digitalt.
 • Möjlighet att få hjälp av vår ombudsman.
 • Tillgång till översättningskort på 40 olika språk
 • Möjlighet att ställa frågor till vår dietist
 • Möjlighet att engagera dig lokalt i din celiakiförening med aktiviteter och erfarenhetsutbyte

När du anmäler dig som medlem i Celiakiförbundet, blir du med automatik medlem i en lokal celiakiförening där du bor. Du hittar föreningarna här.

Bli medlem

 • Huvudmedlemskap kostar 300 kr per år. Medlemskapet löper 12 månader från och med den 1:a i den månad du anmäler dig som medlem.  Är medlemmen under 18 år, ange hens personuppgifter och vårdnadshavarens kontaktuppgifter. Huvudmedlem blir den som själv har celiaki och/eller laktosintolerans.
 • Familjemedlemskap kostar 50 kr per år och person. Familjemedlem ska vara folkbokförd på samma adress som huvudmedlem. Anmäls via www.celiaki.se/bli-medlem/  eller läggs till i huvudmedlemmens app. Familjemedlemskapet löper 12 månader från och med den 1:a i den månad du anmäler medlemskapet och separat faktura skickas ut för familjemedlemskapet om detta ingås i samma startmånad som huvudmedlemskapet.
 • Du som vill bli medlem men inte själv har celiaki eller laktosintolerans (och inte är
 • Du som är 0-29 år kan även bli medlem i Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF). Då kan du bland annat delta på läger och medlemsträffar för barn och unga. Du hittar SCUF:s hemsida här.
 • För att ansöka om medlemsskap besök sidan: www.celiaki.se/bli-medlem/ 

Om du har frågor om medlemskap är https://www.celiaki.se/bli-medlem/u välkommen att kontakta kansliet på [email protected]. Om du stöter på några problem när du fyller i formuläret, mejla dina uppgifter till [email protected] istället så registrerar vi dig manuellt.

Ångerrätt
Din ångerrätt gäller under 14 dagar. När du kontaktar oss måste det tydligt framgå att du ångrar dig. Ångerrätten börjar löpa från den dagen du betalade för ditt medlemskap. Om du utnyttjar din ångerrätt inom dessa 14 dagar så har du rätt att få tillbaka hela din medlemsavgift. Efter att ångerrätten har löpt ut kan du säga upp ditt medlemskap men utan återbetalning av medlemsavgiften.

Återbetalning
Ifall du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka din medlemsavgift inom 30 dagar från att vi mottog meddelandet om att du ångrat dig.

Överbetalning av medlemsavgift eller dubbel betalning av medlemsavgiftsfaktura
Om du betalar in ett högre belopp än det på fakturan eller om du betalar in din medlemsfaktura två gånger, bokförs det beloppet som gåva till CeliakiFonden.