Vetenskapliga Rådet bistår Svenska Celiakiförbundet med sin specialistkompetens vad gäller celiaki.

Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som kommer in till forskningsfonden och avger utlåtande om dessa. Även utomstående experter från de nordiska länderna lämnar utlåtanden som vägs in i bedömningen. Beslut om anslag ur forskningsfonden tas av Svenska Celiakiförbundets styrelse.

vetenskapliga_radet_agardh_mini
Daniel Agardh
docent, överläkare, Sektionen för gastroenterologi, hepatologi och nutrition, barnmedicinska kliniken Malmö och Lund, Skånes universitetssjukhus

vetenskapliga_radet_ethel_mini
Ethel Kautto
leg. dietist, universitetslektor, Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet

vetenskapliga_radet_sandstrom_mini
Olof Sandström
docent, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

vetenskapliga_radet_sjoberg_mini
Klas Sjöberg
överläkare, Gastroenheten, Skånes universitetssjukhus, Malmö,
docent, lektor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet.


vetenskapliga_radet_storsrud_mini
Stine Störsrud
leg. dietist, med dr, Mag-tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg