Vetenskapliga Rådet bistår Svenska Celiakiförbundet med sin specialistkompetens vad gäller celiaki.

Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som kommer in till Celiakifonden och avger utlåtande om dessa. Även utomstående experter från andra länder lämnar utlåtanden som vägs in i bedömningen. Beslut om anslag ur forskningsfonden tas av Svenska Celiakiförbundets styrelse.

vetenskapliga_radet_agardh_mini
Daniel Agardh
docent och forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet. Överläkare vid barnkliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö

vetenskapliga_radet_sandstrom_mini
Olof Sandström
universitetslektor och docent vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet. Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå

vetenskapliga_radet_sjoberg_mini
Klas Sjöberg
universitetslektor och docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet. Överläkare vid Gastroenheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö


vetenskapliga_radet_storsrud_mini
Stine Störsrud
legitimerad dietist och medicine doktor vid Mag-tarmlab på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

 

 

 

Elin M Hård af Segerstad
legitimerad dietist specialiserad i pediatrik och medicine doktor vid Barnsjukvården Skånes universitetssjukhus, Malmö samt forskare på Kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitet.