Dessa dokument bör du ha med dig vid första besök hos vården vid misstänkt celiaki

Nationella vårdprogrammet för celiaki (gäller från 2020-01-01)
Grundläggande information om celiaki, samt riktlinjer för hur celiaki ska upptäckas, diagnostiseras och behandlas efter diagnos.
Skriv gärna ut vårdprogrammet och ta med till din läkare, så du får rätt och relevant hjälp direkt.

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki (gäller från 2020-01-01)
Riktlinjerna är en bilaga till Vårdprogrammet, och består av information till dietister om hur den glutenfria dieten kan utformas och anpassas till varje enskild celiakist.
Ta gärna med riktlinjerna till din dietist så du får rätt och relevant hjälp direkt.


Läs om forskning om celiaki:

Columbia University har ett av USA:s största centrum för celiakiforskning.

Mayo clinic är ett stort amerikanskt celiakicentrum.

Översiktsartikel från Läkartidningen nr 11 – 2014 – Vetenskaplig artikel om celiaki ur Läkartidningen

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond delar ut medel till forskning som ökar kunskapen om sjukdomen celiaki.

Här kan du läsa om några av de forskare som fått medel ur vår forskningsfond till sitt arbete, porträtterade i vår medlemstidning CeliakiForum.


Celiaki är en kronisk sjukdom som innebär att glutenprotein startar en inflammation som skadar tarmluddet i tunntarmens slemhinna.

Celiaki är samma sak som glutenintolerans, medan glutenallergi är en felaktig benämning som ibland används.

Gluten finns i: vete, råg och korn. När en person med celiaki äter gluten skadas tarmluddet vilket gör att förmågan att ta upp vitaminer, mineraler och andra näringsämnen förstörs. I sin tur kan det leda till näringsbrist och ohälsa.

Sjukdomen kan inte botas. Behandlingen är att äta glutenfri mat resten av livet. Sjukdomen är kronisk, det vill säga livslång. Den kan inte gå över eller ”växa bort”. Symptom vid celiaki eller glutenintolerans som det ibland kallas, varierar mellan olika personer. Vissa mår väldigt dåligt, medan andra endast får vaga symptom av att äta gluten. Det finns också de som inte alls märker av sin celiaki. Celiaki är till viss del ärftlig.