AOECS (Association of European Coeliac Societies) är en paraplyorganisation för europeiska celiakiförbund.

Svenska Celiakiförbundet är en av de 35 medlemsorganisationer som samarbetar inom AOECS kring bland annat licensieringen av glutenfria produkter.

Svenska Celiakiförbundet är ett av de mer inflytelserika förbunden inom AOECS

Sedan 2023 är Celiakiförbundets Ombudsman Linus Engqvist Richert ledamot av AOECS styrelsen, och har innan dess varit Marketing Work Group Manager. Celiakiförbundets generalsekreterare Magnus Filipsson var styrelseledamot under 2021, och Jesper Lindström i Svenska Celiakiförbundets styrelse blev under våren 2021 anställd av AOECS som Marketing Manager. Svenska Celiakiförbundet har varit ett av de mer tongivande förbunden inom AOECS under flera års tid och planerar att ha stor påverkan även framöver.

Varje år samlas medlemsförbunden för att konferera och rösta i olika gemensamma frågor vid en så kallad General Assembly där Svenska Celiakiförbundet i kraft av att vi har många medlemmar, också har fler röster än de flesta andra medlemmarna i AOECS.

Läs mer på AOECS:s webbplats.

Här hittar du också länkar till andra europeiska celiakiförbund, och andra internationella celiakiorganisationer,


The Association is actively involved in several international initiatives to raise awareness of coeliac disease and to promote research into the diagnosis and management of this illness.

AOECS Aims

  • to represent its member associations at an international level, particularly with European and international institutions
  • to work for the best possible safety, availability and labelling of foods and products suitable for people intolerant to gluten
  • to foster multi-national research projects on coeliac disease and dermatitis herpetiformis Duhring
  • to coordinate the exchange of information related to the coeliac condition, gluten intolerance, dermatitis herpetiformis Duhring and the suitable diet and work for the social welfare of all people affected by these conditions
  • to facilitate the sharing of knowledge and skills, particularly among new and developing national coeliac societies to promote the social condition and work for the social welfare of the people affected by the coeliac condition, gluten intolerance and dermatitis herpetiformis Duhring