AOECS (Association of European Coeliac Societies) är en paraplyorganisation för europeiska celiakiförbund.

Svenska Celiakiförbundet är en av de 35 medlemsorganisationer som samarbetar inom AOECS kring bland annat licensieringen av glutenfria produkter.

Varje år samlas medlemsförbunden för att konferera och rösta i olika gemensamma frågor vid en så kallad General Assembly.

Läs mer på AOECS:s webbplats.

Här hittar du också länkar till andra europeiska celiakiförbund, och andra internationella celiakiorganisationer,