Ansökan om medlemskap

Så roligt att du vill bli medlem hos oss! Tillsammans blir vi starkare och kan förbättra villkoren för celiakister.

Alla nya huvudmedlemmar som är högst 10 år, får boken ”Lotta och Tarm-Ludde”.

Medlemskap

Medlemskapet gäller 12 månader från och med den dag du anmäler medlemskapet.

Olika slags medlemskap:
Huvudmedlem=person med celiaki och/eller laktosintolerans. Familjemedlem bor på samma adress som huvudmedlem (kan ha någon av diagnoserna men behöver inte ha det)
Fysisk stödmedlem: person som inte har celaiki men vill stötta förbundet.

Hur du anmäler medlem eller förlänger redan befintligt medlemskap (Du har fått meddelande om det i medlemsappen):
Endast huvudmedlem: välj ruta 1. (bor du utanför Sverige, välj ruta 2)
Huvudmedlem plus en eller fler familjemedlemmar, välj ruta 5. Famljemedlem måste vara folkbokförd på samma adress som huvudmedlemmen.
Fysisk stödmedlem: välj ruta 3.

Om du inte vet vilken celiakiförening du tillhör, mejla [email protected] och fråga.

Är medlemmen du anmäler under 18 år, ange hens personuppgifter och vårdnadshavarens kontaktuppgifter. Läs mer om vad våra olika medlemskap innebär samt medlemsvillkor.

Du som är 0-29 år kan även bli medlem i Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF).

OBS! Du som är medlem sedan tidigare ska förlänga ditt medlemskap: om du inte kommer vidare eller ser att någon personuppgift är fel, kontakta [email protected] så ändrar vi

Alla fält med * måste fyllas i. Har du några frågor maila [email protected]

Celiakiförbundets integritetspolicy

BLI MEDLEM HÄR!