Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans.

 • Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag.
 • Celiakiförbundet består av omkring 18 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet.
 • Celiakiförbundet finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag.
 • Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.

Vision Celiakiförbundet

 • Att alla medlemmar skall ha samma levnadsvillkor som andra!
 • Inga inskränkningar i liv och valmöjligheter.

Mål Celiakiförbundet

 • Verka för samma levnadsvillkor som individer utan diagnoserna Celiaki, hudceliaki och laktosintolerans
  • Ex, opinionsbildning, påverkansarbete mot många intressenter etc.
 • Öka kunskapen om och förståelsen för Celiaki, hudceliaki och laktosintolerans
  • Ex, Informations- och kommunikationsarbete, Celiakiforum etc.
 • Stödja forskning med anknytning till Celiaki
  • Insamlingsarbete, sponsorskap, ansökningar, nätverk mm.
 • Aktiva Celiakiföreningar i hela landet
  • Verksamhetsutveckling, aktiviteter, förenkla för lokalföreningar, samverka.

Organisationen

Förbundets celiakiföreningar drivs av ett stort antal ideella krafter. Ombud som väljs i föreningarna röstar på förbundets förbundsstämma och utser förbundsstyrelsen. Förbundet har ett kansli med anställd personal på Södermalm i Stockholm.

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.

Till förbundsstämman skickar föreningarna ombud för att ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer


Förbundet är ett av medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden), en samarbetsorganisation för 41 olika funktionsrättsförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor.

90_Konto_Logo_RGB_Box
Förbundet granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket betyder att hela vår organisation uppfyller deras krav på bland annat redovisning och etik.


Svenska Celiakiförbundet är medlem i Giva Sverige, Branschorganisationen som arbetar för tryggt givande. 


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Svenska Celiakiförbundets kansli