• Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans.
 • Svenska Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag.
 • Förbundet består av omkring 21 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet.
 • SCF finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag.
 • Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.

Vision

 • Att alla medlemmar skall ha samma levnadsvillkor som andra!
 • Inga inskränkningar i liv och valmöjligheter.

Mål

 • Verka för samma levnadsvillkor som individer utan diagnosen Celiaki
  • Ex, opinionsbildning, påverkansarbete mot många intressenter etc.
 • Öka kunskapen om och förståelsen för Celiaki
  • Ex, Informations- och kommunikationsarbete, Celiakiforum etc.
 • Stödja forskning med anknytning till Celiaki
  • Insamlingsarbete, sponsorskap, ansökningar, nätverk mm.
 • Aktiva Celiakiföreningar i hela landet
  • Verksamhetsutveckling, aktiviteter, förenkla för lokalföreningar, samverka.

Organisationen
Förbundets läns- och lokalföreningar drivs av ett stort antal ideella krafter. Ombud som väljs i föreningarna röstar på förbundets förbundsstämma och utser förbundsstyrelsen. Förbundet har ett kansli med anställd personal på Södermalm i Stockholm.

Svenska Celiakiförbundet är ett av medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden), en samarbetsorganisation för 41 olika funktionsrättsförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor.

90_Konto_Logo_RGB_Box
Svenska Celiakiförbundet granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket betyder att hela vår organisation uppfyller deras krav på bland annat redovisning och etik.


Svenska Celiakiförbundet är medlem i Giva Sverige, Branschorganisationen som arbetar för tryggt givande.