• Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki, laktosintolerans eller allergi mot mjölkprotein eller sojaprotein.
  • Svenska Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag.
  • Förbundet består av omkring 21 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet.
  • SCF finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag.
  • Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.

Vision
Personer med celiaki (glutenintolerans), laktosintolerans samt mjölk- och sojaproteinallergi ska diagnostiseras så tidigt som möjligt, en diagnos möjliggör ett friskare liv.

Mål
Målet är att alla personer med diagnoserna celiaki (glutenintolerans), laktosintolerans samt mjölk- och sojaproteinallergi  ska kunna må bra och ha tillgång till gluten-, laktos-, mjölk- och sojafria livsmedel på samma ekonomiska villkor som andra. Kunskapen om dessa intoleranser och allergier ska finnas i samhället så att alla kan få bra mat vid restaurangbesök och i det offentliga rummet/livet.

Organisationen
Förbundets läns- och lokalföreningar drivs av ett stort antal ideella krafter. Ombud som väljs i föreningarna röstar på förbundets årliga förbundsstämma och utser förbundsstyrelsen. Förbundet har ett kansli med anställd personal på Södermalm i Stockholm.

Svenska Celiakiförbundet är ett av medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden), en samarbetsorganisation för 41 olika funktionsrättsförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor.

90_Konto_Logo_RGB_Box
Svenska Celiakiförbundet granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket betyder att hela vår organisation uppfyller deras krav på bland annat redovisning och etik.


Svenska Celiakiförbundet är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Det är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande