överkorsade axet

Alla som har celiaki ska utan tvivel kunna veta vad som är säkert att äta.

Svenska Celiakiförbundet har tillsammans med 31 andra europeiska celiakiförbund tagit fram en gemensam och tydlig märkning för produkter som redovisar acceptabla nivåer av gluten.

Internationellt har man satt gränsen för att få kalla produkter glutenfria vid 20 milligram gluten per kilo.

Produkter som är märkta med vår symbol, det överkorsade axet, kontrolleras av oss kontinuerligt att de inte innehåller mer än tillåtna gränsvärden. Tanken är att du lätt ska hitta dessa produkter på hyllan i matvaruaffären och även kunna lita på att den är kontrollerad av en oberoende part.


Är de märkta produkterna helt glutenfria?

Det finns gemensamma regler i EU för produktion och märkning av glutenfria livsmedel. För att få märka en produkt ”glutenfri” får glutenhalten inte överstiga 20 mg gluten/kg.

Samma gränsvärde gäller för det överkorsade axet: Produkter som är märkta med symbolen kan alltså innehålla upp till 20 milligram gluten per kilo.

De flesta av de produkter som vi testar innehåller dock mindre än den mängd gluten som går att uppmäta med dagens testmetoder. Den gränsen går vid fem milligram gluten per kilo.

Vem får sätta symbolen på sina livsmedelsprodukter?

Alla matproducenter och återförsäljare av mat kan ansöka om att kunna märka sina produkter med det överkorsade axet genom en licensiering från oss. För att få märka produkten med vår symbol ställs höga krav. Bland annat ska produkten testas hos ett oberoende ISO-certifierat laboratorium. Testet visar att maten inte innehåller mer än tillåtna gränsvärden. Detta ska ske minst en gång per år eller om receptet görs om. Är du företag och intresserad av att bli licensierad maila till [email protected]

Reglerna för hur märkningen ska skötas har tagits fram och regleras av samlingsorganet för 35 europeiska celiakiförbund, Association Of European Coeliac Societies (AOECS). Det gör att reglerna är likadana för alla dessa länder. Det innebär att exempelvis en holländsk matproducent kan licensiera sin produkt i Nederländerna och sedan sälja den med samma symbol i alla dessa europeiska länder.

Besök gärna vårt produktregister för hela listan över licensierade glutenfria produkter. Registret hittar du här 

AOECS samlingssida för listor över licensierade produkter från andra europeiska länder:
aoecs.org/licensed-products