XG symbol

Alla som har celiaki ska utan tvivel kunna veta vad som är säkert att äta. Därför har Svenska Celiakiförbundet tillsammans med 31 andra europeiska celiakiförbund tagit fram en gemensam och tydlig märkning för produkter som redovisar acceptabla nivåer av gluten.

Internationellt har man satt gränsen för att få kalla produkter glutenfria vid 20 milligram gluten per kilo.

Produkter som är märkta med vår symbol kontrolleras av oss kontinuerligt att de inte innehåller mer än tillåtna gränsvärden. Tanken är att du lätt ska hitta dessa produkter på hyllan i matvaruaffären och även kunna lita på att den är kontrollerad av en oberoende part.


Är de märkta produkterna helt glutenfria?

Produkter som är märkta med symbolen kan alltså innehålla upp till 20 milligram gluten per kilo. Är det då säkert att äta dem? Dagens forskning visar att tarmen inte tar någon skada av om du äter upp till 50 mg gluten om dagen. Det motsvarar att du skulle behöva äta mer än 2,5 kilo av en produkt som innehåller 20 milligram gluten per kilo varje dag, vilket i stort sett ingen gör.
De flesta av de produkter som vi testar innehåller dessutom mindre än den mängd gluten som går att uppmäta med dagens testmetoder. Den gränsen går vid fem milligram gluten per kilo.
Även om produkterna inte är helt fria från gluten så innehåller de så lite att de inte är farliga att äta.

Vem får sätta symbolen på sina livsmedelsprodukter?

Alla matproducenter och återförsäljare av mat kan ansöka om att kunna märka sina produkter genom en licensiering från oss. För att få märka produkten med vår symbol ställs höga krav. Bland annat ska produkten testas hos ett oberoende ISO-certifierat laboratorium som visar att maten inte innehåller mer än tillåtna gränsvärden. Detta ska ske minst en gång per år eller om receptet görs om.
Reglerna för hur märkningen ska skötas har tagits fram och regleras av samlingsorganet för 35 europeiska celiakiförbund, Association Of European Coeliac Societies (AOECS). Det gör att reglerna är likadana för alla dessa länder. Det innebär att exempelvis en holländsk matproducent kan licensiera sin produkt i Nederländerna och sedan sälja den med samma symbol i alla dessa europeiska länder.