Symtom och besvär vid celiaki kan variera mycket. Om du misstänker att du själv, eller någon nära anhörig, har celiaki ska du kontakta sjukvården. Diagnosen ska ställas av en läkare.

Läs hur en celiakiutredning går till här.

De flesta förknippar celiaki med magproblem som diarré, uppblåsthet, gaser eller dåligt näringsupptag. Även om celiaki startar med en inflammation i tunntarmen, med påverkan på tarmslemhinnan som följd, kan sjukdomen ge effekter på många andra delar av kroppen utanför mag- tarmkanalen.

Det finns även personer som inte märker av sin celiaki alls. Vid tyst celiaki, eller asymtomatisk celiaki som läkarna kallar detta tillstånd, tar tarmen dock samma skada. Ofta upptäcks dessa personer i screeningprogram.

Många sjukdomar kan ge olika typer av symptom men celiaki har en ovanligt varierande symptombild. Diagnosen kan inte ställas enbart utifrån symtom. En utredning med blodprovstagning ska alltid göras. Med detta sagt kommer vi nedan att lista de vanligaste symptomen vid obehandlad celiaki.

Symptom från mag- tarmkanalen:

 • Diarré
 • Magont
 • Uppblåst mage
 • Kronisk svårbehandlad förstoppning
 • Illamående/kräkningar
 • Laktosintolerans*

Symptom utanför mag- tarmkanalen:

 • Viktnedgång
 • Tillväxtpåverkan (barn och ungdomar)
 • Brist på järn, folsyra, B12, kalcium och zink
 • Benskörhet
 • Sämre emalj på tänderna
 • Vätskande kliande blåsor (vid hudceliaki)
 • Avvikande leverprover
 • Blåsor eller sår i munnen
 • Neuropati (sämre känsel i fötterna)
 • Ledsmärta
 • Ofrivillig barnlöshet

*Laktosintolerans: Sekundär laktosintolerans är relativt vanligt vid obehandlad celiaki. Det beror på att det enzym, som ska bryta ner mjölksockret, minskar när tarmluddet är skadat. Denna form av laktosintolerans går ofta över när tarmluddet har återhämtat sig av glutenfri kost. Läs mer om laktosintolerans här.

Källor:

Nationellt vårdprogram för celiaki version 1.0

Doktorns guide till gluten, Jonas Ludvigsson.

Läs mer om hur diagnosen ställs här

Läs mer om laktosintolerans här 

Läs mer om celiaki på 1177