Symptom och besvär vid celiaki kan variera mycket. Om du misstänker att du själv, eller någon nära anhörig, har celiaki ska du kontakta sjukvården. Diagnosen ska ställas av en läkare.

Läs hur en celiakiutredning går till.

Inte bara magproblem som är symtom för celiaki

Många förknippar celiaki med magproblem som diarré, uppblåsthet, gaser eller dåligt näringsupptag. Men sjukdomen kan ge effekter på många andra delar av kroppen utanför mag-tarmkanalen.

Vanliga symptom vid celiaki som ofta missas är trötthet, nedstämdhet och depression, utbrändhetssymptom, ofrivillig barnlöshet och benskörhet samt ett otal andra symptom som till stor del beror på den näringsbrist som inflammationen i tarmen skapar.

Många sjukdomar kan ge olika typer av symptom men celiaki har en ovanligt varierande symptombild. Diagnosen kan inte ställas enbart utifrån symtom. En utredning med blodprovstagning ska alltid göras, och i de fall där blodprovet inte är tillräckligt för att diagnos ska kunna ställas behöver även en gastroskopi genomföras.

Tyst celiaki

Det finns många personer som inte märker av sin celiaki, men sannolikt handlar det om att de får symptom som vare sig de själva eller deras läkare relaterar till celiaki, vilket till stor del beror på okunskap hos läkaren.

Vid tyst celiaki, eller asymptomatisk celiaki som läkarna kallar detta tillstånd, tar tarmen dock samma skada, och det är alltså inte omöjligt att symptom ändå finns, men inte kopplas till celiaki. Ofta upptäcks dessa personer när exempelvis en förstagradssläkting (förälder, syskon eller barn) diagnostiseras med celiaki, och den nydiagnostiserades familj undersöks för celiaki.

Symptom utanför mag- tarmkanalen:

 • Trötthet
 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Utbrändhetssymptom
 • Viktnedgång
 • Ofrivillig barnlöshet
 • Tillväxtpåverkan (barn och ungdomar)
 • Brist på järn, folsyra, B12, kalcium och zink
 • Benskörhet
 • Sämre emalj på tänderna
 • Vätskande kliande blåsor (vid hudceliaki)
 • Avvikande leverprover
 • Blåsor eller sår i munnen
 • Neuropati (sämre känsel i fötterna)

Symptom från mag- tarmkanalen:

 • Diarré
 • Magont
 • Uppblåst mage
 • Kronisk svårbehandlad förstoppning
 • Illamående/kräkningar
 • Laktosintolerans*

*Laktosintolerans: Sekundär laktosintolerans är relativt vanligt vid obehandlad celiaki. Det beror på att det enzym som ska bryta ner mjölksockret, laktas, minskar när tarmluddet är skadat. Denna form av laktosintolerans går ofta över när tarmluddet har återhämtat sig av glutenfri kost. Läs mer om laktosintolerans här.

Källor:

Nationellt vårdprogram för celiaki version 2.0

Läs mer om hur diagnosen ställs

Läs mer om laktosintolerans

Läs mer om celiaki på 1177