Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF, är Svenska Celiakiförbundets fristående barn- och ungdomsorganisation.


SCUF arbetar för att barn och unga med celiaki (glutenintolerans) ska ha en vardag utan hinder.

För att bli medlem i SCUF behöver du bli medlem hos Svenska Celiakiförbundet och vara mellan 0-29 år.

Läs mer på SCUF:s hemsida