Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF, är Svenska Celiakiförbundets fristående barn- och ungdomsorganisation.

SCUF arbetar för att barn och unga med celiaki (glutenintolerans) ska ha en vardag utan hinder.

Läs mer på SCUF:s hemsida