Valberedningen ska arbeta fram förslag på förbundsstyrelse och revisorer till nästa stämma. Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att nominera personer eller sig själv till dessa förtroendeuppdrag.

Nomineringar skickas till valberedningen. Sista nomineringsdag är 1 februari.

Valberedningens sammansättning efter 2019 års stämma:

Monica Eriksson (sammankallande)
Josephine Jansson
Stefan Sjökvist

Valberedningsinstruktion

Kontaktuppgifter till valberedningen: [email protected]