Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki

För att alla med celiaki ska få rätt diagnos, och efter diagnosen få rätt behandling, har flera ledande läkare med specialkunskap om celiaki arbetat fram nya och uppdaterade diagnosriktlinjer med information om celiaki och kort om den glutenfria kostbehandlingen.

Flera av landets ledande dietister och celiakispecialister har sida vid sida med läkarna arbetat fram nya riktlinjer för nutritionsbehandling av celiaki, alltså hur personer med celiaki ska behandlas genom livet med den glutenfria kosten.

Bilaga till Nationellt vårdprogram för Celiaki Aktuell översikt och vårdprogram Gäller från 2020-01-01:

Den enda fungerande behandlingen vid celiaki är livslång glutenfri kost. Kosten ska vara fri från glutenproteiner från vete, korn och råg. Hur strikt den glutenfria kosten ska vara för en person med celiaki saknas det tyvärr tydligt stöd för i forskningen, men det tycks finnas individuella skillnader. De symtom man eventuellt får vid intag av gluten säger dock inget om omfånget av tarmskadan.

Forskning på barn och vuxna med celiaki har visat att de kan tolerera en liten mängd gluten dagligen i tarmen utan att få en påverkan på tarmslemhinnan (1-3). Vilken mängd som personen klarar verkar vara individuell och orsakerna till detta är oklara. För de allra flesta celiakipatienter handlar mängden om 10–100 mg/dag (4, 5), men
man brukar sätta en generell gräns på max 30 mg/dag (6, 7). Det är det totala intaget under en dag och över tid som verkar vara av betydelse.

Hur mycket är 30 mg gluten/dag?

  •  1,5 kg glutenfria produkter (max 20 ppm) innehåller som mest 30 mg gluten
  • 2/3 kryddmått vetemjöl (väger 0,4 g) innehåller ca 30 mg gluten

Standard vetemjöl (Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2017-12-15) innehåller 8,5 % protein, varav ca 80 % är de proteiner som benämns gluten. 100 g vetemjöl innehåller därför omkring 6800 mg gluten.

Nationellt vårdprogram för celiaki kan du läsa här 

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki kan du läsa här 

Sedan början av 2020 finns vårdprogrammet och nutritionsriktlinjerna tillgängliga att ladda ner från Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition.


Besök gärna vårt produktregister för tips på glutenfria produkter. Registret hittar du här