I Svenska Celiakiförbundets medlemsapp hittar du bl.a ditt medlemskort, erbjudanden och våra översättningskort. Du kan även läsa CeliakiForum och ta del av del av nyheter och aktiviteter.

Appen lanserar vi tillsammans med Cardskipper.

OBS! För instruktion om hur du som redan är medlem betalar medlemsavgiften för 2023 med appen, se filmen längst ner.

Är du medlem men inte har fått inbjudan än? Mejla [email protected].

Du måste ha fått en inbjudan från Celiakiförbundet för att kunna registrera dig.

Vill du också ha tillgång till vår medlemsapp men är inte medlem? Bli medlem  HÄR

 

Så här laddar du ner appen:

Så här använder du appen:

Så här förnyar du redan befintligt medlemskap (det vill säga betalar medlemsavgift för kommande år via medlems-appen)


Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans. Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag. Celiakiförbundet består av omkring 21 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet. Celiakiförbundet finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag. Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.

Vision Celiakiförbundet

Att alla medlemmar skall ha samma levnadsvillkor som andra! Inga inskränkningar i liv och valmöjligheter.

Mål Celiakiförbundet

Verka för samma levnadsvillkor som individer utan diagnosen Celiaki. Ex, opinionsbildning, påverkansarbete mot många intressenter etc. Öka kunskapen om och förståelsen för Celiaki. Ex, Informations- och kommunikationsarbete, Celiakiforum etc. Stödja forskning med anknytning till Celiaki. Insamlingsarbete,  sponsorskap, ansökningar, nätverk mm. Aktiva Celiakiföreningar i hela landet. Verksamhetsutveckling, aktiviteter, förenkla för lokalföreningar, samverka.


För dig som förtroendevald eller vill bli förtroendevald finns www.celiakifortroendevald.se till din hjälp