I Svenska Celiakiförbundets medlemsapp hittar du ditt medlemskort och våra översättningskort. Du kan även läsa CeliakiForum och ta del av de senaste nyheterna via vår omvärldsbevakning.

Appen lanserar vi tillsammans med Cardskipper.

Är du medlem men inte har fått inbjudan än? Mejla [email protected].

Du måste ha fått en inbjudan från Celiakiförbundet för att kunna registrera dig.

Vill du också ha tillgång till vår medlemsapp men är inte medlem? Bli medlem  HÄR


Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans. Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag. Celiakiförbundet består av omkring 21 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet. Celiakiförbundet finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag. Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.

Vision Celiakiförbundet

Att alla medlemmar skall ha samma levnadsvillkor som andra! Inga inskränkningar i liv och valmöjligheter.

Mål Celiakiförbundet

Verka för samma levnadsvillkor som individer utan diagnosen Celiaki. Ex, opinionsbildning, påverkansarbete mot många intressenter etc. Öka kunskapen om och förståelsen för Celiaki. Ex, Informations- och kommunikationsarbete, Celiakiforum etc. Stödja forskning med anknytning till Celiaki. Insamlingsarbete,  sponsorskap, ansökningar, nätverk mm. Aktiva Celiakiföreningar i hela landet. Verksamhetsutveckling, aktiviteter, förenkla för lokalföreningar, samverka.


För dig som förtroendevald eller vill bli förtroendevald finns www.celiakifortroendevald.se till din hjälp