Veteallergi och celiaki förväxlas ofta. Celiaki (glutenintolerans) är inte samma sak som veteallergi. Det rör sig om två olika sjukdomar med olika bakomliggande mekanismer och symtom.

Vid veteallergi är det – i likhet med andra födoämnesallergier – allergiantikroppar, så kallade IgE-antikroppar, som orsakar symtomen.

Ofta kommer reaktionen relativt snabbt när en veteallergiker ätit vete eller andats in vetemjöl som far i luften. Och liksom vid andra allergier kan veteallergi hos en del personer ge upphov till en akut allergisk reaktion – anafylaktisk chock  – som kan vara livshotande.

Veteallergi är den vanligaste  spannmålsallergin. Vanliga symtom är eksem, ont i magen, kräkningar, astma och allergisk snuva. Både barn och vuxna kan drabbas av veteallergi.

Det finns flera proteiner i vete, såsom gluten, albuminer, globuliner och lektiner. Vid celiaki ger gluten upphov till en immunförsvarsreaktion som orsakar inflammation i tunntarmen. Vid veteallergi kan man bilda IgE-antikroppar mot såväl gluten som albuminer och globuliner.

Vill du veta mer om veteallergi får du gärna kontakta Astma och Allergiförbundet

Vill du läsa mer om Celiaki kan du göra det här