Är celiaki ärftligt?

Celiaki är till viss del ärftlig. Det betyder att människor som har en nära släkting med celiaki löper en högre risk att få sjukdomen. Risken att drabbas av celiaki är omkring 15 procent om någon annan i familjen har sjukdomen.

Läs fler frågor och svar här 

Läs mer om celiaki på 1177