Svenska Celikiförbundets Forskningsfond har 2010 beviljat anslag till tre forskare som ska undersöka celiaki på olika sätt.

Olof Sandström

Olof Sandström blev 2010 beviljad 75.000 kr för sin forskning ”nya immunologiska markörer för bättre diagnostik och uppföljning av celiaki”.

Daniel Agardh

Daniel Agardh blev 2010 beviljad 75.000 kr för sin forskning ”CiPiS – Celiaki Prediction i Skåne (Lu 621-03).

Anna Rosén

Anna Rosén blev 2010 beviljad 50.000 kr för en uppföljningsstudie om barn med screeningupptäckt celiaki.


Läs mer om celiaki på 1177

Läs mer om beviljade forskningsansökningar här


Svenska Celiakiförbundet delar genom sin forskningsfond årligen ut bidrag till celiakiforskningen. Det är Celiakiförbundets Vetenskapliga råd som granskar de forskningsprojekt som får bidrag. Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som kommer in till forskningsfonden och avger utlåtande om dessa. Även utomstående experter från de nordiska länderna lämnar utlåtanden som vägs in i bedömningen. Beslut om anslag ur forskningsfonden tas av Svenska Celiakiförbundets styrelse

Tack vare din gåva kan vi stödja flera forskningsprojekt och på så sätt driva celiakiforskningen framåt.

Forskningen ska bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Och kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.


Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.