2016  får tre forskare anslag från Svenska Celiakiförbundets forskningsfond. Totalt delas drygt 500 000 kronor ut till forskningsprojekt som ska öka kunskapen om sjukdomen celiaki.

Förekomsten av celiaki (även kallat glutenintolerans) ökar i Sverige, och det är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn. Men det är mycket som fortfarande är okänt kring sjukdomen.

– Vi är glada och stolta över att kunna stödja med medel från förbundets forskningsfond så att forskarna i Sverige kan fortsätta att söka svaret på celiakins gåta, säger Christina Ralsgård, generalsekreterare Svenska Celiakiförbundet.

I år får tre forskningsprojekt stöd:

Sara Björck, Lunds universitet: CeliakiPrediktion i Skåne (CiPis) får 2016: 200 000 kr.

Anna Myleus, Umeå universitet: Vem får celiaki och vem blir diagnostiserad? Studie om riskfaktorer och deras relation till den kliniska bilden får 2016: 132 000 kr.

Åsa Torinsson Naluai, Göteborgs universitet: Molekylära mekanismer bakom celiaki och autoimmunitet får 2016: 200 000 kr.


Här kan du läsa om några av de forskare som fått medel ur vår forskningsfond till sitt arbete, porträtterade i vår medlemstidning CeliakiForum.


Svenska Celiakiförbundet delar genom sin forskningsfond årligen ut bidrag till celiakiforskningen.

Det är Celiakiförbundets Vetenskapliga råd som granskar de forskningsprojekt som får bidrag. Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som kommer in till forskningsfonden och avger utlåtande om dessa. Även utomstående experter från de nordiska länderna lämnar utlåtanden som vägs in i bedömningen. Beslut om anslag ur forskningsfonden tas av Svenska Celiakiförbundets styrelse

Forskningen ska bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Och kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.


Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.

Vi är även medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande.

Giva Sverige arbetar för tryggt givande och verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlemmar i Giva Sverige följer Svenska Celiakiförbundet Giva Sveriges  kvalitetskod. Koden fungerar som ett stöd i vårt kvalitetsarbete och för att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Vi ska även varje år upprätta en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges mall för effektrapportering. Rapporten publiceras varje år på vår hemsida.