Tre forskare får i år anslag från Svenska Celiakiförbundets forskningsfond. Totalt delas drygt 500 000 kronor ut till forskningsprojekt som ska öka kunskapen om sjukdomen celiaki.

Förekomsten av celiaki (även kallat glutenintolerans) ökar i Sverige, och det är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn. Men det är mycket som fortfarande är okänt kring sjukdomen.

– Vi är glada och stolta över att kunna stödja med medel från förbundets forskningsfond så att forskarna i Sverige kan fortsätta att söka svaret på celiakins gåta, säger Christina Ralsgård, generalsekreterare Svenska Celiakiförbundet.

I år får tre forskningsprojekt stöd:

Sara Björck, Lunds universitet: CeliakiPrediktion i Skåne (CiPis): 200 000 kr.

Anna Myleus, Umeå universitet: Vem får celiaki och vem blir diagnostiserad? Studie om riskfaktorer och deras relation till den kliniska bilden: 132 000 kr.

Åsa Torinsson Naluai, Göteborgs universitet: Molekylära mekanismer bakom celiaki och autoimmunitet: 200 000 kr.