2018 års forskningsanslag.

Daniel Agardh tilldelas 2018,  150 000 kronor för att se om probiotika eller glutenfri kost under de första levnadsåren kan förhindra celiaki hos personer med hög risk för celiaki inom forskningsprojektet Prevention Celiaki i Skåne – PreCiSe-studien.

Christian Recktenwald tilldelas 2018,  100 000 kronor för grundforskning om de molekylära mekanismerna i tunntarmen för att förstå uppkomsten av celiaki inom forskningsprojektet Molekylära mekanismer för hur celiaki börjar.

Marie-­Louise Hammarström tilldelas 2018,  50 000 kronor till forskning om olika bakteriestammar i tarmen påverkar risken att drabbas av celiaki inom forskningsprojektet Celiakiassocierade bakterier – studier av deras betydelse för sjukdomsprocessen i celikai med en ny in vitro-modell.


Här kan du läsa om några av de forskare som fått medel ur vår forskningsfond till sitt arbete, porträtterade i vår medlemstidning CeliakiForum.


Svenska Celiakiförbundet delar genom sin forskningsfond årligen ut bidrag till celiakiforskningen.

Det är Celiakiförbundets Vetenskapliga råd som granskar de forskningsprojekt som får bidrag. Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som kommer in till forskningsfonden och avger utlåtande om dessa. Även utomstående experter från de nordiska länderna lämnar utlåtanden som vägs in i bedömningen. Beslut om anslag ur forskningsfonden tas av Svenska Celiakiförbundets styrelse

Forskningen ska bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Och kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.


Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.

Vi är även medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande.

Giva Sverige arbetar för tryggt givande och verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlemmar i Giva Sverige följer Svenska Celiakiförbundet Giva Sveriges  kvalitetskod. Koden fungerar som ett stöd i vårt kvalitetsarbete och för att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Vi ska även varje år upprätta en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges mall för effektrapportering. Rapporten publiceras varje år på vår hemsida.