Dessa dokument bör du ha med dig vid första besök hos vården vid misstänkt celiaki

Nationellt vårdprogram för celiaki (gäller från 2020-01-01)
Grundläggande information om celiaki, samt riktlinjer för hur celiaki ska upptäckas, diagnostiseras och behandlas efter diagnos.
Skriv gärna ut vårdprogrammet och ta med till din läkare, så du får rätt och relevant hjälp direkt.

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki (gäller från 2020-01-01)
Riktlinjerna är en bilaga till Vårdprogrammet, och består av information till dietister om hur den glutenfria dieten kan utformas och anpassas till varje enskild celiakist.
Ta gärna med riktlinjerna till din dietist så du får rätt och relevant hjälp direkt.

 

Läs om forskning om celiaki:

Columbia University har ett av USA:s största centrum för celiakiforskning.

Mayo clinic är ett stort amerikanskt celiakicentrum.

 

Översiktsartikel från Läkartidningen nr 11 – 2014 – Vetenskaplig artikel om celiaki ur Läkartidningen