Svenska Celikiförbundets Forskningsfond har 2011 beviljat anslag till två forskare som ska undersöka celiaki på olika sätt.

Susanne Roos

Susanne Roos blev 2011 beviljad 50.000 kr i forskningsbidrag till en delstudie i avhandlingsprojekt om vuxna med celiaki.

Katarina Nordyke

Katarina Nordyke blev 2011 beviljad 50.000 kr för sin studie: A study that explores and reports on the health-related quality of life for adolescents woth unrecognized celiac disease and contributes with valuable knowledge related to the public helath intervetnion of mass screening for celiac disease.

Läs mer om celiaki på 1177

Läs mer om beviljade forskningsansökningar här


Svenska Celiakiförbundet delar genom sin forskningsfond årligen ut bidrag till celiakiforskningen. Det är Celiakiförbundets Vetenskapliga råd som granskar de forskningsprojekt som får bidrag. Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som kommer in till forskningsfonden och avger utlåtande om dessa. Även utomstående experter från de nordiska länderna lämnar utlåtanden som vägs in i bedömningen. Beslut om anslag ur forskningsfonden tas av Svenska Celiakiförbundets styrelse

Tack vare din gåva kan vi stödja flera forskningsprojekt och på så sätt driva celiakiforskningen framåt.

Forskningen ska bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Och kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.