Svenska Celikiförbundets Forskningsfond har 2012 beviljat anslag till två forskare som ska undersöka celiaki på olika sätt.

Anna Myleus
Anna Myleus blev beviljad 50.000 kr för sin forskning om hälsorelaterad livskvalitet hos barn med screening-upptäckt celiaki.

Daniel Agardh
Daniel Agardh blev beviljad 50.000 kr för sin forskning Celiaki prevention med probiotika – CiPP