Svenska Celikiförbundets Forskningsfond har 2013 beviljat anslag till en forskare som ska undersöka celiaki.

Daniel Agardh
Daniel Agardh blev beviljad 100 000 kr för sin forskning Celiaki Prevention med probiotika – CiPP.