Svenska Celikiförbundets Forskningsfond har 2014 beviljat anslag till en forskare som ska undersöka celiaki.
Fredinah Namatovu blev beviljad 100 000 kr för sin forskning om vilka faktorer som har betydelse för om barn och ungdomar utvecklar celiaki. Fredinah Namatovu är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet.
– I delprojektet som jag nu fick pengar för ska jag undersöka faktorer som hör till moderns graviditet, förlossningen och perioden efter födseln. Det här bidraget gör att jag kan slutföra min forskning. Det hade blivit mycket svårare utan denna finansiering, för även om forskning om celiaki är viktig är det svårt att få fram de pengar som behövs, sa Fredinah Namatovu när hon beviljades anslaget.