Valberedningen har jobbat för högtryck för att hitta rätt personer till förbundsstyrelsen. Vi har noga intervjuat alla de nominerade, och vi har även valt att inhämta två referenser på de nominerade för att se om det är rätt personer som vi tänkt oss.

Vi i valberedningen har talat med två personer som referenser – en från yrkeslivet och en från privatlivet – gällande var och en av de personer som vi nominerar. De personer som vi har talat med som referenser har styrkt oss i uppfattningen om vårt förslag till styrelse.

Anmälan förbundsstämman 2016

Styrelsens sammansättning skulle bli så här enligt valberedningens förslag: (klicka på varje person för en närmare presentation)

Ordförande
Britta Nilsson Lundmark (1 år), pensionerad projektledare, Lund

Ledamot
Carole Lindmark (1 år kvar) varumärkesansvarig, Stockholm
Madelene Hedberg (1 år kvar), bitr rektor och SO-lärare på en årskurs 4-9-skola, Linköping

Jonas Gombrii (2 år), advokat, Stockholm
Margareta Elding-Pontén (2 år), doktor i kemi och författare till ”Glutenfritt – gott och enkelt”
Mekto Ganic´  (2 år), bibliotekarie och författare till bl. a ”Bröd och kakor – baka utan gluten”
Ryan Korsbakke (fyllnadsval 1 år), egen företagare, Halmstad