Hej! Stämmer det att celiaki ska jämställas med två procents invaliditet? I så fall: Hur ska jag göra för att få ut denna ersättning? Vem är det som betalar, och vilka intyg behövs. Betalas en klumpsumma eller varje månad? /LEILA
Ombudsmannen svarar:
Hej Leila, och stort tack för din fråga!
För att du ska få ersättning för din celiaki måste du ha en gällande sjuk- och olycksfallsförsäkring hos ett försäkringsbolag. Viktigt är även att kolla att ditt försäkringsbolag ger ersättning för just celiaki, då alla försäkringsbolag inte gör det. Du måste dessutom ha tecknat försäkringen innan du fått diagnosen celiaki. I vissa fall kan det finnas karenstid, vilket innebär att även om du tecknat försäkringen, så får du inte ersättning för sjukdomar och skador som inträffar under de första 6 månaderna. När det gäller celiaki är det diagnosen som inte får ges under
karenstiden, när själva sjukdomen började är ju lite svårare att veta, det kan ju inte heller läkarna svara på.
Sedan 1997 jämställs celiaki med två procent invaliditet av alla försäkringsbolag. Innan dess skilde det mellan bolagen. Om du har en gällande försäkring, och inte omfattas av någon karens, börjar du med att kontakta ditt försäkringsbolag. De kommer att begära in ett intyg från vården på din diagnos. Om försäkringsbolaget bedömer att du har rätt till ersättning kommer de att betala ut den i en klumpsumma. Hur mycket pengar du får beror på hur högt försäkringsbelopp du har valt för din försäkring. Ett högre försäkringsbelopp gör att du får ut mer pengar om du får en bestående funktionsnedsättning till följd av sjukdom eller skada (alltså även annat än celiaki), men å andra sidan blir ju månadsavgiften också högre.
Om du exempelvis valt försäkringsbeloppet 500000, får du vid två procents invaliditet ut två procent av ditt försäkringsbelopp, alltså 10000 kr.
Viktigt att tänka på är alltså att om du inte har en sjuk- och olycksfallsförsäkring som omfattar celiaki när du får din diagnos, då får du heller ingen ersättning.

Ett annat alternativt är att varje månad sätta undan en viss summa, så att du om du får en oväntad diagnos, har en buffert tillgänglig.

CeliakiForum nr 4 2018