gombrii

Jag har sedan 2001 arbetat uteslutande med affärsjuridik, med särskild inriktning mot bolags- och föreningsrätt, transaktioner och finansiering. Mitt arbete har dominerats av affärsjuridiskt biträde åt såväl små som stora företag, gällande allehanda ärenden av affärsrättslig natur. Jag biträder klienter framförallt i samband med transaktioner och kommersiell avtalsrätt, gällande avtal av mycket varierande slag.

Jag har mångårig erfarenhet av styrelsearbete, i verksamhetsdrivande bolag och finansbolag, men även i ideella föreningar.

Jag är gift och har fyra döttrar. Min äldsta dotter diagnosticerades med celiaki sommaren 2015.

(Denna presentation om Jonas Gombrii är från år 2016, då Jonas valdes in i förbundsstyrelsen.)