Här lägger vi löpande ut datum för Förbundsstyrelsens möten och olika aktiviteter som kan vara bra för er som förtroendevalda att hålla koll på.

2014

Januari
17 Förbundsstyrelsemöte
30 Final i Sveriges Unga GLMS-kockar, på Malmömässan.

Februari
9 Telefonmöte förbundsstyrelsen
22 Förbundsstyrelsemöte i Stockholm

Mars
3  Förbundsstyrelsemöte i Stockholm
7 Sista anmälningsdag för ombud till förbundsstämman
28 Förbundsstyrelsemöte i Stockholm

April
6 Telefonmöte förbundsstyrelsen (prel)
14 Möte Vetenskapliga rådet, Stockholm
26-27 Förbundsstämma Villa Aske, Bro
30 Sista dag för föreningarna att skicka in årsmöteshandlingar till kansliet

Maj
13 GLMS-dagen

Juni
 30/6-3/7 Almedalen

Augusti
23-24 Förbundsstyrelsemöte i Stockholm

September
11-14 AOECS-möte i Slovenien
23 Förbundsstyrelsemöte i Stockholm
27 Det goda livet, matmässa i Skåne

Oktober
18-19 Introduktionshelg för nyvalda i Bromma

December
5-6 Mat för livet-mässan i Kista