Kan celiaki växa bort?

Celiaki är en kronisk sjukdom som inte växer bort som många födoämnesallergier gör. Det är vanligt att symtomen som en person har efter glutenintag varierar över livet men det är viktigt att veta att de skador som uppstår efter glutenintag är desamma

Läs fler frågor och svar här 

Läs mer om celiaki på 1177