För att gluten ska vara skadligt måste det nu tunntarmen vilket det inte gör i stor utsträckning om det andas in. Det är osannolikt att mängden gluten man andas in skulle vara av den storleksordningen att det är skadligt om det inte händer mycket ofta.