Resultat av ett antal forskningsstudier har visat att havre kan ingå i kosten hos de allra flesta med glutenintolerans. Den havre som kan ingå i glutenfri kost, efter samråd med läkare och dietist,  är så kallad ren havre märkt ”glutenfri”.  Ren havre odlas, fraktas, mals och paketeras på ett sätt som garanterar att inga rester från sädesslag med gluten blandas in, och får därför märkas ”glutenfri”.

Traditionellt framställd havre är ofta förorenad med vete, råg och/eller korn och lämpar sig därför inte i glutenfri kost.