Ordförande:

Bengt Fasth

 

 

 

Har erfarenhet av styrelsearbete ifrån flera folkrörelser och kommunala allmännyttiga bostadsföretag, varav flera ordförandeuppdrag. Stort intresse för samhället och politik. Hoppas kunna bidra med erfarenhet och kunskap om påverkan och folkrörelsearbete. Tycker det är viktigt att det skapas en positiv atmosfär i organisationen där alla känner sig delaktiga.

[email protected]
070-659 07 25

 

Ledamöter:

Emelie Andersson

Nyvald. Mer information kommer.

[email protected]

Fannie Ek

 

 

 

Har tidigare varit ledamot, ordförande och är idag kassör i SCUF Väst. Varit ledamot i SCUF:s förbundsstyrelse, förtroendevald och aktiv i SCUF:s stadgegrupp samt arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågor. Vill att SCF ska vara ett förbund som känns tillgängligt för medlemmar, där avstånd mellan förtroendevalda, medlemmar och verklighet är väldigt kort.

[email protected]

 

Per Hellman

Nyvald. Mer information kommer.

[email protected]

Madeleine Hedberg

Har varit lokalt engagerad i Celiakiföreningen i Östergötland. Ser utmaningar som något positivt då dessa leder till utveckling. Anser att det viktigaste för Celiakiförbundet är att vara ett modernt förbund som är aktivt i samhällsdebatten och en självklar aktör i statliga utredningar. Hoppas på att vara en positiv ledamot som för Celiakiförbundet in i framtiden på ett bra och utmanande sätt. Arbetar som VFU-samordnare och lärare.

[email protected]

Ryan Korsbakke

Är engagerad i sin lokala celiakiförening i Hallands län och har tidigare suttit med i valberedningen för celiakiförbundet. Är egenföretagare och driver även tillsammans med sin fru ett glutenfritt bageri. Har styrelseerfarenhet från Företagarna i Halmstad samt är engagerad i ett VD-nätverk i Halmstad.

[email protected]

Claes Simonsson

Är sedan 2013 kassör i lokalföreningen i Skaraborg och sedan 2014 sammankallande i valberedningen i länsföreningen i Västra Götaland. Styrelseledamot i en mindre ekonomisk förening sedan 2011. Har tidigare arbetat med samhällsplanering, IT, kvalitetsutveckling, ekonomi och ledning. Vill vidareutveckla dialogen med föreningarna samt tycker att omvärldsbevakning och omvärldsanalys är intressant.

[email protected]

Valberedning:

Monica Eriksson (sammankallande)
Josephine Jansson
Stefan Sjökvist

Kontaktuppgifter till valberedningen: [email protected]