Ordförande:

Bengt Fasth

Har erfarenhet av styrelsearbete ifrån flera folkrörelser och kommunala allmännyttiga bostadsföretag, varav flera ordförandeuppdrag. Stort intresse för samhället och politik. Hoppas kunna bidra med erfarenhet och kunskap om påverkan och folkrörelsearbete. Tycker det är viktigt att det skapas en positiv atmosfär i organisationen där alla känner sig delaktiga.

[email protected]
070-659 07 25

Ledamöter:

Emelie Andersson

Arbetar som leg. dietist på Kungälvs sjukhus, och bor i Göteborg. Har varit engagerad i celiakiföreningen i Skånes län.

[email protected]

Fannie Ek

Har tidigare varit ledamot, ordförande och är idag kassör i SCUF Väst. Varit ledamot i SCUF:s förbundsstyrelse, förtroendevald och aktiv i SCUF:s stadgegrupp samt arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågor. Vill att SCF ska vara ett förbund som känns tillgängligt för medlemmar, där avstånd mellan förtroendevalda, medlemmar och verklighet är väldigt kort.

[email protected]

Madeleine Hedberg

Har varit lokalt engagerad i styrelsen i Celiakiföreningen, Östergötland sedan 2008. Bor i hus i Linköping tillsammans med man och tre barn. Ser utmaningar som något positivt då dessa leder till utveckling. Anser att det viktigaste för Celiakiförbundet är att vara ett modernt förbund som är aktivt i samhällsdebatten och som är en självklar aktör i statliga utredningar. Är en positiv ledamot som gillar att vrida och vända på frågor och som vill vara med och föra Celiakiförbundet in i framtiden på ett bra och utmanande sätt. Arbetar som Förstelärare samt SO-lärare.

[email protected]

Ryan Korsbakke

Har varit engagerad i sin lokala celiakiförening i Hallands län och har tidigare suttit med i valberedningen för Celiakiförbundet. Är egenföretagare och driver även tillsammans med sin fru ett glutenfritt bageri. Har styrelseerfarenhet från Företagarna i Halmstad samt är engagerad i ett VD-nätverk i Halmstad

[email protected]

Claes Simonsson

Har varit engagerad i celiakiföreningen i Skaraborg och i Västra Götaland. Är styrelseledamot i en ekonomisk förening som driver förskola och grundskola. Har tidigare arbetat som ekonomichef, arbetat med samhällsplanering och drivit ett eget IT-företag. Tycker att det är viktigt att vidareutveckla dialogen med föreningarna.

[email protected]

Erika Bergsten

Är engagerad i Celiakiföreningen i Skaraborg. Bor i ett hus i lilla Timmersdala som ligger mellan Mariestad och Skövde med sambo och 3 barn. Arbetar med att sekvensiera material till monteringen på Volvo Powertrain GTO i Skövde. Har ett stort engagemang och driv. Tycker jag att något borde ändras så försöker jag ta tag i det, oavsett om det är privat eller i arbetslivet.

[email protected]

Valberedning:

Monica Eriksson (sammankallande)
Josephine Jansson
Stefan Sjökvist

Kontaktuppgifter till valberedningen: [email protected]