Om man har celiaki så ska man hålla sig till en glutenfri diet resten av livet. Tarmslemhinnan kan skadas även om man inte får några symtom. Det har på senare tid uppmärksammats att en del kan uppleva att de är känsliga för gluten utan att de har en konstaterad celiaki – vilket kanske kan förvirra. Men för att summera; har man konstaterad celiaki så är det viktigt att hålla sig till en så strikt glutenfri kost som möjligt.