Cornflakes innehåller maltextrakt som oftast kommer från korn, men kan också tillverkas av majs. Livsmedelsverket har analyserat glutenhalten i cornflakes. I den senaste undersökningen från 2011 fann man att glutenhalterna varierade mellan 10 mg gluten/kg till 30 mg gluten/kg i de flesta sorter och i en del förpackningar påvisades inte gluten. Två fabrikat innehöll högre halter. Då dessa analyser gjordes för ett antal år sedan kan man tyvärr inte säga om det i dag är samma halter gluten i de olika fabrikaten. Svenska Celiakiförbundets råd är att man helst bör välja glutenfria cornflakes.