Motion 1 Medlemsavgifter

Motion 2 medlemsavgift, förändring

Motion 3 Bättre ekonomisk redovisning

Motion 4 Alternativ/komplettering till kostnadsersättningen