Claes Simonsson är nominerad till valberedningen.

Sittande valberedning är nominerade till en period till:
Monica Eriksson
Stefan Sjökvist
Carin Tjellquist

Fannie Ek är nominerad till förbundsstyrelsen.