Ing-Britt Runger, Presentation.

”Ing-Britt Runger heter jag och jag är 74 år. Pensionär sedan ett antal år tillbaka. När jag arbetade var det som sektorchef/kommunledningskontoret i Kungälvs kommun. Ett administrativt arbete i närhet både med ledningen för samtliga kommunala verksamheter och kommunens politiker.

Nu utgår jag hemifrån och förfogar mer min tid själv. Jag är gift med Håkan sedan drygt 50 år och vi har två barn med familjer vilket inkluderar 5 barnbarn. Jag har många intressen som jag lägger olika mycket tid till i olika perioder; konst, litteratur, foto, hantverk mm – så gillar jag att baka glutenfritt bröd. Jag tror att jag med mitt sätt och min bakgrund kan bidra med idéer, administrativa kunskaper och kopplingen till visionärt och framåtriktat arbete.”