Alla medlemmar, förutom juridiska, har rätt lämna in förslag till stämman, så kallade motioner. Senast första februari ska motionerna skickas till kansliet. Skicka motionen via e-post till [email protected].

En motion ska vara uppbyggd enligt följande:

 • Datum, ort
 • Rubrik
 • Inledning
 • Motivering till beslut
 • Förslag på beslut:

Jag/vi föreslår förbundsstämman besluta att …

 • Avsändare
 • Kontaktuppgifter

Så här står det i stadgarna:

 • Medlemmar, dock ej juridiska, läns- och lokalföreningar samt ungdomsförbundet har rätt att motionera.
 • Förbundsstyrelsen och revisorerna har förslagsrätt till förbundsstämman.
 • Motion till förbundsstämma skall vara inlämnad till förbundskansliet senast den 1 februari.
 • Alla motioner ska offentliggöras senast första arbetsdag efter 1 februari.
 • Förbundsstyrelsen skall avge yttrande över inlämnade motioner.
 • Motionär har rätt att på förbundsstämma yttra sig vad avser inlämnad motion.