Alla medlemmar, förutom juridiska, har rätt lämna in motioner till stämman.

Motioner till Ordinarie Förbundsstämma ska vara lämnad till
förbundsstyrelsen senast den 1 februari året för ordinarie förbundsstämman.

Skicka motioner via e-post till [email protected].

En motion ska vara uppbyggd enligt följande:

 • Datum, ort
 • Rubrik
 • Inledning
 • Motivering till beslut
 • Förslag på beslut:

Jag/vi föreslår förbundsstämman besluta att …

 • Avsändare
 • Kontaktuppgifter

Så här står det i stadgarna:

 • Medlemmar, dock ej juridiska, läns- och lokalföreningar samt ungdomsförbundet har rätt att motionera.
 • Förbundsstyrelsen och revisorerna har förslagsrätt till förbundsstämman.
 • Motion till förbundsstämma skall vara inlämnad till förbundskansliet senast den 1 februari.
 • Alla motioner ska offentliggöras senast första arbetsdag efter 1 februari.
 • Förbundsstyrelsen skall avge yttrande över inlämnade motioner.
 • Motionär har rätt att på förbundsstämma yttra sig vad avser inlämnad motion.

Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans. Svenska Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag. Förbundet består av omkring 21 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet. SCF finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag. Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.


Läs mer om Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma här 

Svenska Celiakiförbundet är ett av medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige