Motioner inkomna senast 2023-02-01

Motion 1 Förändring i stadgarna vad gäller avgiftsstrukturen 

Motion 2 Förändring i stadgarna vad gäller ombud på stämman

Publicerat 2023-02-10