Märkningen ”kan innehålla spår av” betyder att tillverkaren har sett att det kan finnas en risk för kontaminering av en allergen som förekommer sporadiskt i produktionen eller som kan vara svår att helt undvika. Märkningen betyder inte att alla produkter är kontaminerade utan bara att det finns en liten risk för kontaminering då och då. Märkningen är frivillig och en rapport gjord av Livsmedelsverket visade att det var lika ovanligt att produkter med som utan denna märkning kunde innehålla gluten, och därmed är det inte säkrare för någon med celiaki att välja bort dessa produkter. Baserat på klinisk erfarenhet kan man inkludera dessa ”spår av” -produkter i en glutenfri kost.

Det finns i dagsläget inga gränsvärden för produkter som är märkta med ”Kan innehålla spår av…”.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om reglerna kring ”Kan innehålla spår av…”-märkning.