Personer som har celiaki kan i regel äta produkter som innehåller spår av gluten, men självklart kan man ha i åtanke hur mycket och hur ofta man äter dessa.

Det finns i dagsläget inga gränsvärden för produkter som är märkta med ”Kan innehålla spår av…”.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om reglerna kring ”Kan innehålla spår av…”-märkning.