Här lägger vi allteftersom ut länkar till den senaste forskningen. I vår medlemstidning Bulletinen som ges ut fyra nummer per år kan du läsa mer.

Umeå universitet

Rosén et al BMC Pediatrics 2011
ETICS – Exploring the Iceberg of Celiacs in Sweden
Parents’ Willingness to Pay for Coeliac Disease Screening of Their Child
Health related quality of life_coeliac disease
Första globala uppskattningen av dödlighet i glutenintolerans – celiaki
Kost vid celiaki
Celiac disease in Swedish children and adolescents: variations in incidence and essentials of gluten-free eating with a youth perspective

Karolinska institutet

Small-Intestinal Histopathology and Mortality Risk in Celiac Disease
ALADDIN – Assessment of Lifestyle and Allergic Disease During INfancy

Lunds universitet

TEDDY-studien, The Environmental Determinants of Diabetes in the Young
Forskargruppen för diabetes och celiaki

Malmö universitetssjukhus

Early human pregnancy serum cytokine levels predict autoimmunity in offspring
Immunförsvar i obalans kan leda till glutenintolerans

Konsumentverket

Merkostnader för glutenfri och mjölkproteinfri kost

Europa

Prevent coeliac disease

Örebro universitet

Lactase Persistence and Lactase Non-Persistence: Prevalence, influence on body fat, body height, and relation to the metabolic syndrome

Linköpings universitet

Living with coeliac disease beyond the diagnosis