Celiakiförbundet

Varumärke Produktnamn Licenskod Vikt Havre Glutenhalt
Fria Familiekneipp (NO)
Varumärke
Fria
Varumärkesinnehavare
Fria Bröd AB
Produktkod
7655
EAN-kod
7330242760558
Senast analyserad
2024-03-21
SE-002-040 500 Nej < 20 ppm