Celiakiförbundet

Varumärke Produktnamn Licenskod Vikt Havre Glutenhalt
Fria Fiber
Varumärke
Fria
Varumärkesinnehavare
Fria Bröd AB
Produktkod
2304
EAN-kod
7330242200047
Senast analyserad
2023-05-22
SE-002-005 500 Nej < 20 ppm