Celiakiförbundet

Varumärke Produktnamn Licenskod Vikt Havre Glutenhalt
Fria Vanlijbulle med tyskt namn
Varumärke
Fria
Varumärkesinnehavare
Fria Bröd AB
EAN-kod
73302424900066
Senast analyserad
2022-11-10
SE-002-071 230 Nej < 20 ppm