CeliakiCirkel20081216_Med svensk text

08:30 – 09:00 Samling, kaffe

09:00 – 10:30    Celiaki – diagnostik, Moderator: Anneli Ivarsson

Välkommen!, Anneli Ivarsson

Diagnostik på immunlab, Ann-Charlotte Wikström

Patologens roll i diagnostiken, Alkwin Wanders

Det aktuella vårdprogrammet, Olof Sandström

Så diagnostiseras celiaki idag – resultat ur enkätstudien, Lars Stenhammar

Diskussion

10:30 – 11:00 Kaffe

11:00 – 12:00    Celiaki – behandling, Moderator: Lars Browaldh

Den glutenfria dieten, Stine Störsrud

Vardagen med celiaki – kvinnligt och manligt, Ethel Kautto

Svenska Celiakiförbundet 40 år, Christina Ralsgård

Diskussion

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00    Celiakiregistret, Moderator: Ulrika Fagerberg

Celiakiregistret idag och i framtiden, Olof Sandström

Incidensen – vart är vi på väg?, Olof Sandström

SIMSAM Umeå Lab – ”The sky is the limit”, Anneli Ivarsson

Diskussion

14:00 – 14:30 Kaffe

14:30 – 16.00    Celiaki – aktuell forskning, Moderator: Olof Sandström

Är det tarmflorans fel?,  Marianne Malmqvist

Är tidpunkten för glutenstart avgörande?, Carin Andrén Aronsson

Påverkar spädbarnskosten risken för immunmedierade sjukdomar?, Olle Hernell

Är det dags för allmän screening?, Anneli Ivarsson

Diskussion