För att betala medlemsavgift med Swish, scanna QR-koden och fyll i belopp (300 kr huvdmedlem, 50 kr per familjemedlem), skriv huvudmedlemmens namn och medlemsnummer (om du känner till det).