ryan_korsbakke

Under gymnasiet på 4-årig teknisk började jag min karriär på McDonald’s där jag fick gedigna utbildningar i ledarskap och kommunikation/presentation och utbildningsteknik.
Förutom att jobba som arbetsledare och tf restaurangchef höll jag för Svenska McDonald’s utbildningar på maskinparken i hela västsverige.
Efter nästan 13 år på McDonald’s började jag på Frigovent 2001 och tillsammans med två kollegor köpte vi ut den tidigare ägaren 2006.
Sedan dess har vi gått från 4 anställda till idag 13 anställda och en omsättning på ca 22 milj.
Vi sidan om detta har jag tillsammans med min fru Susanne startat våren 2015 Halmstads enda glutenfria bageri ”Korsbakke Bakery” där hon sköter driften och jag ekonomin.

Jag har i snart 10 år dels suttit med i styrelsen för Företagarna i Halmstad samt är även engagerad i ett VD-nätverk i TEK’s regi.(Teknik och Kompetenscentrum i Halmstad AB)
Sitter sedan 3 år även i styrelsen i Celiakiförbundet i Hallands län.
Under året 2014-2015 fick jag äran att sitta med i valberedningen för Celiakiförbundet vilket var både utmanande och lärorikt i den bemärkelsen att jag lärde mig mycket om förbundet och dess behov.
Tyvärr var jag tvungen att avsäga mig fortsatt arbete i valberedningen då jag hade väldigt mycket samtidigt både på mitt jobb och uppstarten av Korsbakke Bakery och inte kände att jag kunde leverera det som krävs av en i valberedningsarbetet.
Jag har nu avsagt mig nyval som styrelseledamot i företagarna men på övriga styrelsemedlemmars och valberedningens begäran kommer jag troligtvis att gå in som suppleant då de anser att jag fortsatt har något att tillföra men att det blir styrelseengagemang i en ligthversion.
Min situation ser idag bättre ut vad gäller tid och engagemang varför jag ser fram emot att kunna tillföra celiakiförbundet något utifrån mina kompetenser.
Jag är en mycket social och positiv person som har lätt för att hitta nya vägar och idéer till lösningar samt försöker alltid att göra mitt arbete med största noggrannhet. Jag försöker i mångt och mycket tänka opartisk och se saker från andra vinklar vilket brukar bidra till bättre beslut.
Jag får ofta höra att min entusiasm smittar av sig och bidrar till en bättre stämning både i föreningslivet och på mitt arbete bland kollegor och anställda.

(Denna presentation av Ryan Korsbakke är från år 2016, då Ryan valdes in i förbundsstyrelsen.)